شنبه 30 تیر 1403  
 
Saturday, July 20, 2024  
 
السبت, محرم 14, 1446  
 

ضمانت نامه

ضمانت‌نامه‌های بانکی موسسه اعتباری نور:
سندی است که به موجب آن موسسه اعتباری نور به صورت غیرقابل برگشت متعهد می‌شود به محض اعلام و مطالبه، هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی‌نفع (شخصی که ضمانت‌نامه به نفع او صادر می‌شود) با رعایت مفاد دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذی‌نفع پرداخت نماید.
موسسه اعتباری نور، به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مشتریان و هم‌وطنان با دریافت مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا، با درخواست متفاضیان نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی به نفع شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی با رعایت آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار، اقدام به صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی می‌نماید.

 انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی:
  • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت‌خواه در مناقصه صادر می‌شود.
  • ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهد: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور موظف نمودن ضمانت‌خواه به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی‌نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می‌شود.
  • ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور حصول اطمینان ذی‌نفع از این امر که وجوه پیش‌پرداختی به ضمانت‌خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی‌رسد، صادر می‌شود.
  • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان (حسن انجام کار): ضمانت‌نامه‌ای که به منظور حصول اطمینان ذی‌نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت‌خواه، پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می‌شود.
  • ضمانت‌نامه تعهد پرداخت: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت‌خواه به ذی‌نفع در سر رسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می‌شود.
  • ضمانت‌نامه گمرکی: ضمانت‌نامه‌ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می‌شود.
 قابل ذکر است در شرایط خاص موسسه اعتباری نور با رعایت ضوابط و مقررات، برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان نیز، ضمانت‌نامه صادر می‌کند.

مشتریان و هم‌وطنان گرامی، جهت دریافت اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از این خدمت، می‌توانند به شعب سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این موسسه به شماره تماس 02142931010 تماس حاصل فرمایند.

.